ÜRÜNLER
Sodyum Metabisülfit

Beyaz, hafif kükürt dioksit kokulu, kristal halde bir üründür.

Sodyum Metabisülfit (Kimyasal Kalite)

Analiz Metodu (Teknik)

 Görünüş

 Beyaz-açık krem renkli nem çekici kendine has kükürtdioksit kokulu kristal toz

 Göz ile kontrol

 Safiyet (Na 2 S 2 O 5)

 min % 97 (m/m)

 Titrimetrik

 SO2 içeriği

 min. 65,3 (m/m)

 Dansimetre

 Na 2 S 2 O 3 içeriği

 max. 0,02 (m/m)

 pH metre

 Demir (Fe) içeriği

 max. 10 ppm

 Viskozimetre

 pH

 4-4.6

Titrimetrik

 Ağır metaller
 (Fe hariç, Pb cinsinden)

 max 10 ppm

 Titrimetrik

 

KULLANIM ALANLARI : 

•  Tekstil sanayinde elyafın ağartılmasında antiklor ve boyamada sabitleştirici olarak.
•  Selüloz esterler üretiminde antiseptik olarak
•  Aromatik alkoller, aldehitler gibi çeşitli organik maddeler ile sodyum hidrosülfit üretimlerinde ana madde olarak
•  Fermantasyon işleminde antiseptik olarak 
•  Deri sanayinde depilatör olarak
•  Kozmetik ve konserve sanayilerinde dezenfektan olarak
•  Kağıt, şeker, lastik, tutkal, galvanoplasti gibi sanayi kollarında ve değişik uygulama alanlarında

AMBALAJ : 

Kristal SMBS 25 kg’lık ventilli polietilen torbalarda ve 1000 kg’lık içi polietilen linerli polipropilen big bag’lerde, sıvı SMBS ise paslanmaz tankerler ile sevk edilmektedir.

STOKLAMA VE KULLANMA : 

Kuru ve kapalı yerlerde önemli bir aktivite kaybı olmaksızın uzun süre saklanabilir. Nemli ortamda SO2 ayrışımı nedeniyle aktivite kaybına uğrar ve bozulur Hava ile teması önlenmelidir. Kapalı yerlerde kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Not : Yukarıda verilen bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla birlikte, her tatbikatçının bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrolü gereklidir.