ÜRÜNLER
Amonyum Persülfat

Beyaz, kokusuz, toz kristal halde bir üründür.

 

 

 

Analiz Metodu

 Görünüş

:

Beyaz Kristaller

Göz ile kontrol

 (NH 4 ) 2 S 2 O 8

:

min. %99

Titrimetik

 Aktif Oksijen

:

min. %6.94

Titrimetik

 Asit (H 2 SO 4 )

:

max. %0.10

Titrimetik

 Demir (Fe) içeriği

:

max. 5 ppm

Kolorimetrik

 Ağır metaller

:

max 5 ppm

Türbidimetrik

 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Molekül Ağırlığı : 270.3 
Özgül Ağırlığı : 2.47 
pH (%5'lik çözelti) : 3-5 
Bozunma Sıcaklığı : 100°C 
Suda Çözünürlük : 50     210      (g/lt) 
                          20      60       (°C) 

AMBALAJ 

25 Kg'lık taşıma ve depolama şartlarına uygun polietilen torbalar. 

STOKLAMA VE KULLANMA 

Kapalı, soğuk ve kuru yerlerde, ısı ve nemden korunarak depolanmalıdır. Pas ve metal tozları katalitik bozunmaya neden olabilir. 30°C'nin altında 12 ay süreyle aktivite kaybına uğramadan depolanabilir. Yanıcı olmamasına karşın serbest oksijen nedeniyle yanıcı maddelerin parlamasına yardımcı olur. Potasyum Persülfat ile çalışırken gözler, cilt ve giyecekler korunmalıdır. Dikkatli çalışıldığında kristal ve çözelti olarak sağlığa zararı yoktur. 

KULLANIM ALANLARI 

•  Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, çeşitli monomerlerin emülsiyon polimerizasyonunda. 
•  Tekstil endüstrisinde yükseltgen olarak. 
•  Kükürt boyaların oksidasyonunda. 
•  Metal, fotoğraf, kozmetik sanayi kollarında. 
•  Çeşitli kimyasal madde üretiminde. 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

Gözler, vücut ve giysilerle temasından sakınmalı ve temas halinde hemen bol su ile yıkanmalıdır. 
Potasyum Persülfat yanıcı olmamasına karşın serbest oksijen nedeniyle yanıcı maddelerin parlamasına yardımcı olur. Tutuşmada bozunarak zehirli gaz açığa çıkar. Bu durumda tam yüz maskesi veya koruyucu gözlük içeren tam korumalı giysi ve taşınabilir solunum cihazı kullanılmalıdır.