ÜRÜNLER
Sodyum Hipoklorit

Berrak, yeşilimsi sarı, sulu çözeltisinde kuvvetli klor kokusu olan bir çözeltidir.

 

TİP-1

TİP-2

ANALİZ METODU

 Aktif Klor içeriği

 %15 – 16 (m/v)

 %17 – 18 (m/v)

 Titrimetrik

 Toplam klorür içeriği

 Aktif klorun max. %10

 Aktif klorun max. %10

 Titrimetrik

 

 fazlası

 fazlası

 

 NaOH içeriği

 %0,7 – 1,1 (m/v)

 %0,7 – 1,1 (m/v)

 Titrimetrik

 Na 2 CO 3 içeriği

 max. %0,4 (m/v)

 max. %0,4 (m/v)

 Titrimetrik

 Tortu

 yok

 yok

 Göz ile Kontrol

 Kararlılık (24 saat, 35°C)

 max. 7g. Klor/l

 max. 7g. Klor/l

 Titrimetrik

 Demir (Fe) içeriği

 max. 0,2 ppm

  max. 0,2 ppm

  Kolorimetrik

 Yoğunluk (20°C)

 1,210 gr/cm 3

 1,230 gr/cm 3

 

 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Görünüş ve Koku : Açık, yeşilimsi sarı renkli, karakteristik kokulu bir sıvıdır. 
Bozulma Durumu : Sodyum Hipoklorit çözeltileri, kolay bozunabilme özelliğine sahiptirler. 
Stabilite içindeki bir miktar sodyum hidroksit aşırısı ile sağlanır. Buna rağmen tüm Sodyum Hipoklorit çözeltileri bekletildiklerinde yavaş yavaş bozunurlar. Açığa çıkan oksijen miktarı stabilitenin bir ölçüsüdür. Sodyum Hipoklorit'in bozunmasının niteliği ve bozunma hızı pek çok etkene bağlıdır. 
Ancak bunlar arasında en önemlileri şunlardır : 
•  Hipoklorit konsantrasyonu 
•  Sıcaklık 
•  Işık 
•  Ürün içindeki bazı metal safsızlıkları 
Yüksek konsantrasyondaki hipoklorit çözeltileri, düşük konsantrasyonda olanlara göre daha hızlı bozunurlar. Sıcaklık ve ışık, bozunma hızını artırır. 
Ürün içindeki safsızlık olarak bulunabilecek bakır, nikel, kobalt, demir gibi metaller oksijen çıkışıyla sodyum hipokloritin bozunmasını hızlandırırlar. 

KULLANIM ALANLARI 

•  Çamaşır suyu yapımında 
•  Tekstilde (ağartma işlemlerinde) 
•  Dezenfektan olarak 
•  Su ve atık su arıtımında 
•  Suların klorlanmasında 
•  Kağıt Endüstrisinde 

AMBALAJ 

Dökme olarak polietilen ve içi lastik kaplı karbon çelik tankerler ile taşınır. 

DEPOLAMA 

Sodyum Hipoklorit'in metallere korozif etkisi nedeniyle depolama için kullanılacak tankların malzemesi; PVC, yüksek yoğunluklu polietilen veya uygun lastik ile kaplanmış karbon çelik olmalıdır. 
Sodyum Hipoklorit çözeltileri ISI, IŞIK, SAFSIZLIKLAR ve AĞIR METAL katyonlarının varlığı halinde çok çabuk bozunurlar. Bu nedenle depolama koşulları bunlar göz önüne alınarak oluşturulmalı; depolama sıcaklığı 30°C'nin üzerinde olmamalı, ışığa direkt olarak maruz kalması ve herhangi bir biçimde safsızlıkların karışması önlenmelidir. 
Asitlerle olan reaksiyonunda boğucu klor gazı ortaya çıkacağından depolamada buna özellikle dikkat edilmelidir. 
Her türlü işlemde mutlaka kişisel koruyucular kullanılmalıdır. 

TAŞIMA, KULLANIM VE DEPOLAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 

Taşıma ve kullanım sırasında gözlük, yüz maskesi, eldiven, çizme ve koruyucu giysi kullanılmalıdır. 
İnsan dokularına karşı etkili olduğundan Sodyum Hipokloritin deri ile teması halinde yanma söz konusudur. Bu nedenle cilde Sodyum Hipoklorit teması durumunda bulaşan tüm giysiler çıkarılmalı ve etkilenen alan, bol su ile yıkanmalıdır. Eğer kızarma,ağrı veya su toplama görülürse bir doktora başvurulmalıdır. 
Gözle temas halinde ise göz kapaklarını açık tutarak, gözleri bol miktarda su ile en az 15 dakika yıkamalı ve hemen bir doktora başvurulmalıdır. 
Eğer ağız yoluyla Sodyum Hipoklorit alınmış ise ağız bol su ile yıkanmalı ve hastaya su içirilmelidir. Hasta kusturulmaya çalışılmamalı ve hemen bir doktora başvurulmalıdır. 
Buharlarının teneffüsü söz konusu olmuşsa hasta mümkün olduğu kadar çabuk temiz havaya çıkarılmalıdır. Eğer teneffüs zayıflamış veya durmuş ise suni teneffüs uygulanmalı ve hemen bir doktora başvurulmalıdır.

 
Sodyum Hipokloritin asitle karışması halinde çok ciddi etkileri olan toksit KLOR gazı açığa çıkar. Böyle durumlarda : 
•  Etkilenen alandan uzaklaşılmalı, 
•  Klorun çıktığı noktaya göre rüzgarı arkaya alacak bir durumda bulunulmalı, 
•  Gerekli olmadıkça açığa çıkan klorun etkisinde olan bölgeye girilmemeli, eğer gerekiyorsa bu bölgeye oksijen tüplü koruyucu giysi ile girilmelidir. 
Klor gazına maruz kalınması halinde: 
•  Klor bulaşmış giysiler varsa bunlar hemen çıkarılmalı, 
•  Hasta temiz havaya çıkarılarak rahat ve sıcak tutulmalı ve sıcak su dolu bir kaptan buharlı havayı teneffüs etmesi sağlanmalı, Teneffüs zayıflamış veya durmuşsa suni teneffüs yaptırılmalıdır.