ÜRÜNLER
Dimetilformamid

 

 

 

 

 Analiz Metodu

 Safiyet (DMF)

:

 Min %99.9

 Gaz kromatografik

 Su miktarı

:

 Max 150 ppm.

 Kulometrik

 Baziklik,dimetilamin olarak

:

 Max 10 ppm.

 Potensiyometrik

 Asitlik, formik asit olarak

:

 Max 10 ppm.

 Potensiyometrik

 Renk (APHA)

:

 Max 5

 Kulometrik

 İletkenlik (%20'lik çözelti 20 oC)

 

 Max 2 µs/cm

 Kondüktometrik

 pH (%20'lik çözelti 25 oC)

 

 6.8 - 7.2

 pH metre

 


FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

Görünüş : Renksiz sıvı 
Molekül ağırlığı : 73.09 
Kaynama noktası 760 mm Hg, oC : 153 
Donma Noktası, oC : - 61 
Buhar Basıncı, 25 oC, mm Hg : 3.7 
Yoğunluk, 20 oC gr/ml : 0,949 
Buharlaşma ısısı, 150 oC : 138 Cal/gr 
Alevlenme sıcaklığı(açık kaplarda) oC : 67 
Tutuşma noktası oC : 445 
Havada yanma limitleri, % (Hacimsel), 
100 o
   En düşük : 2.2 
   En yüksek : 15.2 
Kritik Sıcaklık, oC : 370 
Kritik Basınç, atm : 43.5 

Çözünürlük : 
DMF, su, eter, alkoller, esterler, ketonlar, klorlu ve aromatik hidrokarbonlarda tamamen erirler. DMF alifatik hidrokarbonlarda sınırlı çözünürlüğe sahiptir. 
Hidroliz : 
DMF; asidik veya bazik katalitik etki yoksa oldukça stabildir. 30 oC'de 500 ppm su içeren DMF yaklaşık 500 günde 1 ppm oranında formik asit veya DMA ürünleri meydana getirir. Hidroliz oranı su konsantrasyonunun zaman ve sıcaklığının artması ile artar.Bununla beraber yaklaşık 50 oC'de su ihtiva etse dahi hidroliz oranı ihmal edilebilir düzeydedir. 

AMBALAJ 

Paslanmaz tanklar ve 190 Kg'lık saç varillerde bulunur. 

DEPOLAMA 

Ürün kapalı ve izole edilmiş sistemde bulunmalıdır. Buharla maruz kalma süresi minimize edilmeli ve uygun havalandırma şartları sağlanmalıdır. Ürünün kullanımında kauçuk ve PVC eldivenler, çizmeler kullanılmalıdır. Herhangi bir kaçak durumunda yüksek buhar konsantrasyonuna maruz kalmamak için solunum aparatı kullanılmalıdır. DMF stoklamasındabakır ve bakır alaşımlarından kaçınılmalı, paslanmaz tank ve saç varillerde saklanmalıdır. Bu şartlara uyulması halinde aktivitesi kaybolmadan 1 yıl saklanabilir. 

KULLANIM ALANLARI 

•  Polimer ve reçine cözücüsü olarak 
•  Kimyasal reaksiyonlarda katalist olarak 
•  Gaz obsorbsiyonunda 
•  Elektrolit çözücüsü olarak 
•  Ekstraksiyonlarda solvent olarak 
•  Üretimde hammadde olarak 
•  Kristalizasyonlarda çözücü olarak 

DMF'nin güçlü çözücü özelliğinden en çok film ve elyaf yapımında, ayrıca yapıştırıcı ve kaplama formülasyonunda faydalanılır. 
DMF'nin çözücü olarak kullanılması, pratik çalışma viskozitelerinde DMF'nin daha fazla katı madde çözebilmesi nedeniyle düşük fiyatlı solvent kullanımından daha fazla ekonomiktir. 
DMF özellikle , vinil polimerleri, üretanlar, epoksi reçineleri, poliakrilonitril ve poliamidler ile etkili bir çözücüdür. Yüksek saflıkta olması ve seçici çözücülük özelliği sayesinde DMF, örneğin asetilenin uzaklaştırılması veya kazanılması; hidrokarbonlardan butadieni ayırma işleminde önemli bir çözücü özelliği taşır. 

GÜVENLİK ŞARTLARI 

DMF'nin uzun süre teneffüsü veya deri yolu ile tekrar tekrar absorbsiyonu yolu ile vücutta birikmesi, önemli rahatsızlıklara neden olabilir.Bu rahatsızlıklar mide bulantısı,karın krampları, yemek borusu çevresi tahribatları neticesi ağrı şeklinde kendini gösterir. Cilt ve göze değdiğinde en az 15 dk. bol su ile yıkamalı ve acilen doktor çağırılmalıdır. Elbiseler kullanılmadan önce tekrar yıkanmalıdır