ÜRÜNLER
Sıvı Kostik %47-48

Sulu çözeltisi renksiz ve kokusuz olan bir sıvıdır.

 

TİP-1

TİP-2

ANALİZ METODU

  Safiyet (NaOH)

min. %30 (m/m)

min. %45 (m/m)

Titrimetrik

  Na 2 CO 3 içeriği

max. %0,6 (m/m)

max. %0,9 (m/m)

Titrimetrik

  Klorür (Cl) içeriği

max 40 ppm

max. 50 ppm

Titrimetrik

  Sülfat (SO 4 ) içeriği

Yok

Yok

Türbidimetrik

  Demir (Fe) içeriği

max 0,5 ppm

max. 1,0 ppm

Kolorimetrik

  Bakır (Cu) içeriği

max 0,05 ppm

max 0,07 ppm

Polarografik

  Mangan (Mn) içeriği

max 0,05 ppm

max 0,07 ppm

Polarografik

  Silis (SiO 2 ) içeriği

max. 1,5 ppm

max. 1,8 ppm

Kolorimetrik

  Yoğunluk ( 30 O C)

1.32 gr/cm 3

1.495 gr/cm 3

 

  Donma noktası

5-7°C arasında

13°C

 

 

 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Görünüş : Berrak, renksiz, kokusuz sıvı 
Yanıcı değildir. Nem yada suyla teması yanıcı maddeleri ateşlemeye yetecek derecede ısı açığa çıkarabilir. Çoğu metallerle havaya karıştığında patlayıcı olan hidrojen gazı açığa çıkararak reaksiyona girer. Ürün suyla, kuvvetli asitlerle, çok genel metallerle, yanıcı maddelerle, organik maddelerle çinko, alüminyum peroksitler ve halone edilmiş hidrokarbonlarla reaksiyona girer. 

AMBALAJ 
Dökme olarak içi polipropilen dışı polyester kaplı, polietilen, paslanmaz çelik tankerlerle taşınmaktadır. Demir safsızlığın problem olmadığı hallerde karbon çelik tankerlerle de taşınmaktadır. 

KULLANIM ALANLARI 
Kimya sanayinin temel maddelerinden birisi olup; başlıca kullanım alanları şunlardır : 

•  Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisi 
•  Tekstil Endüstrisi 
•  Alüminyum Endüstrisi 
•  Gıda Endüstrisi 
•  Deterjan ve Sabun Endüstrisi 
•  Asit Nötralizasyonu 
•  Tarımsal Kimyasallar Endüstrisi 
•  Boya Endüstrisi 
•  Patlayıcı Endüstrisi 
•  Yiyecek Endüstrisi 
•  İyon Değiştirici Reçinelerin Rejenerasyonunda 
•  Cevher Flatasyonu ve İşle Endüstrisi 
•  İlaç Endüstrisi 
•  Petrol Rafineri Endüstrisi 
•  Boya Endüstrisi 
•  Suni İpek Endüstrisi 
•  Su Arıtma Endüstris 

DEPOLAMA 
Özellikle demir safsızlığın problem olmadığı hallerde; karbon çelik tanklarda, maksimum depolama sıcaklığı 50°C'yi geçmeyecek şekilde depolanabilir. 
Ayrıca paslanmaz çelik ve nikel'in yanı sıra lastik ve plastik kaplamalı tanklar da kullanılabilir. 
%30-32 ve %45-48'lik kostiğin depolandığı tanklar sıcaklığın 16°C'nin altına düşmemesi için izoleli ve ısıtıcılı olmalıdır. 

TAŞIMA,KULLANIM VE DEPOLAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 
Sodyum Hidroksit çok kuvvetli bir baz ‘ dır , ciddi yanıklara neden olur. 
Taşıma ve kullanım sırasında kimyasal madde gözlüğü , koruyucu başlık, lastik veya PVC eldiven, ful iş elbisesi kullanılmalıdır. 
Kostiğin deri veya gözle teması halinde o bölge derhal bol ve temiz su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır.Eğer giysilere bulaşmışsa giysiler derhal çıkarılmalıdır ve müdahalede bulunulmalıdır.Doktor çağırın. 
Kostiğin yutulması halinde , hastayı kusturmaya çalışmayın , bilinci yerinde ise ağzını suyla yıkayın ve yarım fincan su içirin. Doktor çağırın.