ÜRÜNLER
Nitrik Asit %55

NİTRİK ASİT  % 55

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Nitrik Asit                                                                   % 55

Su                                                                              % 45

Görünüm                                                                    :Renksiz,sarımtrak sıvı

Koku                                                                          :Boğucu,keskin

Sudaki Çözünürlüğü                                                    :Tamamıyla çözünür.

Yoğunluk 20 °C                                                          :1.339 (%55) 

pH                                                                              : < 1.0

Kaynama Noktası                                                       :103.4 °C (%20) ; 120.4 °C (%60)

Donma Noktası                                                          :  -17 °C (%20) ; -22.4 °C (%60)

Buhar Yoğunluğu                                                        :2

Buhar Basıncı 20 °C                                                   :0,77 kPa (% 60)

Demir (ppm)                                                               :0,02

Klorür  (ppm)                                                             :max 5

Amonyak (ppm)                                                         :0