ÜRÜNLER
Hidroklorik Asit

Renksiz ya da hafif sarıya çalan keskin kokulu, suda tamamen çözünen korozif bir sıvıdır.

 

  ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI

 

 

 Analiz metodu

 Safiyet (HCl)

 min. %30 (m/m)

 Titrimetrik

 Kızdırma kalıntısı

 max. 10 ppm

 Gravimetrik

 Sülfat (H 2 SO 4 olarak)

 max. 0,5 ppm

 Türbidimetrik

 S. Klor ve Brom (Cl 2 olarak)

 max. 10 ppm

 Titrimetrik

 Sülfit (H 2 SO 3 olarak)

 max. 0,5 ppm

 Kolorimetrik

 Demir (Fe) içeriği

 max. 0,2 ppm

 Kolorimetrik

 Görünüş

 Berrak

 Göz ile kontrol

 Renk

 Renksiz - Açık sarı

 Göz ile kontrol

 Yoğunluk (15 O C)

 1.152 gr/cm³

 

 Molekül ağırlığı

 36.46 g/g-mol.

 

 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Görünüş : Renksiz - açık sarı renkte, kendine has keskin kokulu tahriş edici berrak çözelti 
- Metallerle olan temasında yanıcı gaz olan hidrojen açığa çıkar. 
- Oksitleyici maddelerle olan reaksiyonunda zehirli gaz olan KLOR açığa çıkar. 
- Bazlarla şiddetli bir reaksiyona girer ve ısı açığa çıkar. 
- Temas etmemesi gereken malzemeler : Çok bilinen metaller, su, aminler, metaloksitleri, asetik anhidrit, propiolaktan, vinil astet, cıva sulfat, kalsiyum fosfit, formaldehit, alkaliler, karbonatlar, kuvvetli bazlar, sülfürük asit, kloro sülfonik asit 

AMBALAJ 

Dökme olarak içi PVC dışı polyester, içi HCl e uygun lastik kaplı karbonçelik ve polietilen türü tankerler ile taşınır. 

DEPOLAMA 

Hidroklorik Asit depolamada lastik kaplı karbon çelik, FRP, PVC türü plastik malzemelerden yapılmış tanklar kullanılabilir. 
Depolama tankları doğrudan güneş ışığı alan yerlerden ve ısı kaynaklarından uzakta bulunmalı ve iyi havalandırılmalıdır. 
Oksitleyici maddeler özellikle de nitrik asit ve kloratlarla birlikte veya bu tür maddelerin yakınında depolanmamalıdır. 
Herhangi bir dökülme veya sızıntı halinde asidin çevreye yayılmasını önleyici, aside dayanıklı malzemeden yapılmış ve içerisinde asidin nötralize edilmesini sağlayacak malzeme (kireç taşı veya sodyum karbonat) bulunan bir havuz olmalıdır. 

KULLANIM ALANLARI 

•  Su yumuşatma ve saflaştırmada katyonik reçinelerin rejenerasyonu 
•  Demir Dekapaj 
•  Petrol Endüstrisi 
•  Boya Endüstrisi 
•  Tekstil Endüstrisi 
•  İlaç Endüstrisi 
•  Kimya Endüstrisi 

TAŞIMA, KULLANIM VE DEPOLAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 

Taşıma ve kullanım sırasında gözlük, yüz maskesi, eldiven ve koruyucu giysi kullanılmalıdır. Asit buharını teneffüs etme gibi durumda kullanılmak üzere maske hazır bulundurulmalıdır. 
Asidin deri veya gözle teması halinde o bölge bol su ile 30 dakika süreyle yıkanmalıdır. Bilahare tıbbi müdahalede bulunmalıdır. 
Asidin buharı teneffüs edildiğinde hasta temiz havaya çıkarılmalı, sıcak tutulmalı ve dinlendirilmelidir. Güçlükle soluyorsa; oksijen verilmeli, solumuyorsa suni teneffüs uygulanmalı, derhal doktor çağırılmalıdır. 
Asidin yutulması halinde kusturulmaya çalışılmamalıdır, bolca su verilmelidir.