ÜRÜNLER
Hidrojen Peroksit %50

Renksiz, kokusuz, suda tamamen çözünen berrak bir sıvıdır.

 ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI

 

 %30

 %35

 %50

 %60

 %70

 Konsantrasyon (% m/m)

 ≥ 30

 ≥30

 ≥ 50

 ≥ 60

 ≥ 70

 Asidite (% H2 SO4 )

 ≤0,04

 ≤0,04

 ≤0,04

 ≤0,045

 ≤0,045

 Stabilite( %m/m)

 ≥ 97

 ≥ 97

 ≥ 97

 ≥ 97

 ≥ 97

 Görünüm

 Berrak ,renksiz sıvı

 

 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

 Konsantrasyon

 %30

 %35

 %50

 %60

 %70

 Kaynama Noktası ( ° C )

 106

 108

 114

 119

 126

 Donma Noktası ( ° C )

 -26

 -32

 -52

 -56

 -37,5

 Aktif O2 Miktarı (%)

 16,4

 14,1

 23,5

 28,5

 32,8

 Bağıl Yoğunluk 20 ° C/ 4 ° C

 1,12

 1,13

 1,19

 1,24

 1,29

 Toplam Buhar Basıncı 30 ° C torr

 25

 24

 18

 14

 11

 H2 O2 Kısmi Buhar Bas. 30 ° C torr

 0,25

 0,3

 0,6

 0,9

 1,3

AMBALAJ ŞEKLİ :

Hidrojen Peroksit , 65 kg'lık plastik ( polietilen ) bidonlarda ve dökme olarak satışa sunulmaktadır. 

HİDROJEN PEROKSİT İÇERİĞİ ( % H 2 O 2 ) ANALİZİ :

Yöntem : Titrimetrik 
Reaktifler : 0,1 N KMnO4 ve % 5 ‘lik H2 SO4 ( Anaitik saflıkta) 
İşlem : 0,15-0,20 gr arası numune bir erlene alınır. 
Üzerine 100 ml % 5 ‘lik H2 SO4 eklenir. 
Çözelti rengi pembe olana kadar 0,1 N KMnO4 ile titre edilir. 
(Renk 30 san. içinde değişmemelidir.) 
Hesaplama :

                 F x V x 0,17 
% H2 O2 = --------------------
                        G 
F : 0,1 N KMnO4 Standart çözeltisinin faktörü 
V : H2 O2 için sarfedilen KMnO4 miktarı ( ml ) 
G : Numune tartımı ( gr ) 

KULLANIM ALANLARI :

•  Tekstil Sektöründe : Kumaş ve ham bezin ağartılmasında. 
•  Kağıt ve Kağıt Hamuru Sektöründe : Kağıt hamurunun ve atık kağıtların beyazlatılmasında. 
•  Kimya Sektöründe : Oksidasyon ve hidroksilasyon reaksiyonlarında , perasetik asit , sodyum perborat , kasiyum peroksit gibi organik / inorganik peroksitlerin üretiminde. 
•  Çevre Kimyasalları Sektöründe : Atık su arıtımında suya çözünmüş oksijen sağlamada ve suyun zehirleyici etkisinin giderilmesinde. 
•  Gıda Sektöründe : Süt , meyve suyu gibi içeceklerin kutularının sterilizasyonunda ; koruyucu madde olarak sütün içinde. 
•  İlaç Sektöründe : Lokal mikrop öldürücü ( antiseptik ) olarak; kontak lens temizleyicisinde. 
•  Kozmetik sektöründe : Saç rengi açmada ve saç boyasında . 
•  Maden Sektöründe : Çeşitli madenlerin zehirleyici etkilerinin giderilmesinde. 
•  Metalurji Sektöründe : Metalik yüzey oluşturmada. 
•  Havuz Kimyasalları Sektöründe : Havuz sularının dezenfeksiyonunda. 

STOKLAMA VE KULLANIM ŞEKLİ :

Hidrojen Peroksit, serin bir alanda , direkt güneş ışığından , ısıdan ve yanıcı malzemelerden uzak tutularak depolanmalıdır. 
Hidrojen Peroksit'in dekompozisyonuna yol açabilecek olan katalitik kirlenmeyi önlemek amacıyla ambalajı daima kapalı tutulmalıdır. 
Ürün temel olarak yanıcı olmasa da dekompozisyonu sonucu açığa çıkan oksijen , yanmayı şiddetlendirebileceğinden kullanım sırasında , ürünün yanabilen organik maddelerle temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. 
Kullanım alanlarında olası kazalarda meydana gelebilecek dökülme ve sızıntılara karşı , ürünün yayıldığı sahanın suyla yıkanması için yeterli miktarda su bulundurulmalıdır. Oluşan H2O2 buharlarının yayılmasını azaltmak için ortam havalandırılmalıdır. 
Ürün ; cilt , burun, boğaz ve ciğerler için tahriş edici olduğundan, koruyucu kıyafet giyilmelidir. 
Hidrojen Peroksitin depolanmasında saf alüminyum (min.%99,5), paslanmaz çelik(304/316 L), tantalum, zirkonyum, cam/seramik kullanılması uygun olan malzemelerdir. 
Depolanmasında polietilen ve PVC tipi malzemeler kullanılması sadece max.%60 (ağırlık olarak) konsantrasyonlu çözeltiler için uygundur.