ÜRÜNLER
Demirüç Klorür %40

Berrak, hafif asit kokulu, suda tamamen çözünen kahverengi bir sıvıdır.

 

 

TİP-1

TİP-2

ANALİZ METODU

 Safiyet

:

 % 41 ± 1 (m/m)

 % 40 + 2 (m/m)

 Titrimetrik

 Görünüş

:

 Koyu kahverengi sıvı

 Koyu kahverengi sıvı

 Göz ile kontrol

 Yoğunluk (20 O C)

:

 1,43 ± 0,03 (gr/cm 3 )

 1,435 ± 0,05 (gr/cm 3 )

 Dansimetre

 Mangan (Mn)

:

 Max. %0,5 (m/m)/Fe(III)

 

 FAAS (2)

 Demir (II)

:

 Max. % 2,5 (m/m)/Fe(III)

 Max. % 2,5 (m/m)/Fe(III)

 Titrimetrik

 Çözünmeyen Maddeler

:

 Max. % 0,2 (m/m)/Fe(III)

 

 AAS (4)

 Arsenik (As)

:

 Max. 20 mg/kg Fe(III)

 

 AAS

 Kadmiyum (Cd)

:

 Max. 1 mg/kg Fe(III)

 

 AAS

 Krom (Cr)

:

 Max.50 mg/kg Fe(III)

 

 AAS

 Civa (Hg)

:

 Max.0,3 mg/kg Fe(III)

 

 AAS

 Nikel (Ni)

:

 Max. 60 mg/kg Fe(III)

 

 AAS

 Kurşun (Pb)

:

 Max. 35 mg/kg Fe(III)

 

 AAS

 Antimon (Sb)

:

 Max. 10 mg/kg Fe(III)

 

 AAS

 Selenyum (Se)

:

 Max. 10 mg/kg Fe(III)

 

 AAS

 

KULLANIM ALANLARI : 

•  Evsel ve endüstriyel su arıtma işlemlerinde , 
•  Elektronikte baskılı devrelerin yapılmasında , 
•  Çamur şartlandırma işlemlerinde, 
•  Bakır aşındırma işlemlerinde, 
•  Demir oksit pigmentlerin üretiminde , 
•  Tekstil de mordant olarak 

AMBALAJ : 

Dökme olarak tankerlerle , 1000 litrelik plastik konteynerlerle sevkedilmektedir. 


Berrak, hafif asit kokulu, suda tamamen çözünen kahverengi bir sıvıdır.

DEPOLAMA : 

Demir -3- Klorür depolamada lastik kaplı karbon çelik , Polietilen , PVC , PTFE türü plastik malzemeler ve FRP'den yapılmış tanklar kullanılabilir. 

SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI 

Tam koruyucu elbise ile solunum cihazı kullanılmalıdır. Misk ve buharlarının solunmasından kaçınılmalıdır. Göz , cilt ve elbiseyle temas etmesi önlenmelidir. Kullanım sonrası yıkanılmalıdır. Cilt ve gözlere temas etmesi halinde 30 dakika süre ile bol miktarda su ile yıkanmalıdır. 
Buharlarını azaltmak için su spreyi uygulanmalıdır. Alan tamamen temizlenene kadar girişi kısıtlayın. Herhangi bir tehlikeye maruz kalmadan kaçağı kesmeye çalışın. Kum veya yanıcı olmayan bir madde ile karıştırılan atık daha sonra ortadan kaldırılmak üzere bir ambalaja konulur. Kirlenen alan su ile yıkanarak temizlenmelidir.