ÜRÜNLER
Amonyak

Sulu Amonyak

Renksiz, keskin kokulu çözelti


ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Renksiz, Keskin Kokulu, Yoğunluk 0,0909(15°), Konsantrasyon %25,65, Görünüşü Berrak Sıvı

Formul:  NH4  OH

Sulu Amonyak
Renksiz,keskin kokulu çözelti 

Ürünün Özellikleri
Renksiz,Keskin Kokulu,Yoğunluk 0.0909(15),Konsantrasyon %25.65,Görünüşü Berrak Sıvı Formül: NH4OH

3-Tehlikelerin tanıtımı                                                                                                                                              

3.1 İnsan Sağlığı


Amonyak çözeltisi vücudun heryeri için koroziftir.
Cilde temas ağır yanıklar oluşturur.
Göze temas ciddi zararlar verir.
Yutma ani tahriş yapar ve mide-bağırsak bölgesinde tahribata sebep olabilir.
Teneffüs etme 5-25 ppm'deki amonyak buharı solunum sistemini tahriş edicidir.
Tahrişin derecesi amonyak konsantrasyonuna bağlıdır.
Sık sık tenefüs edildiğinde, 48 saat içerisinde akciğerlerde,ölüme sebebiyet verebilen pulmaner ödem oluşabilir.


3.2 Çevre suda yaşayan canlılar için toksittir.

3.3 Diğer Amonyak yanıcıdır.Ancak açık havada ateşlenmesi zordur.Kapalı a,ortamda yanıcılık sınırları içerisinde amonyak-hava karşımının ateşlenmesi,patlamanın zararlarının daha fazla olmasına sebebiyet verir.

9-Fiziksel ve Kimyasal Özellikler                                                                                                                              

Görünüş                                                    :  Renksiz çözelti
Koku                                                        :  Keskin ve boğucu
Çözünürlük (su)                                        : Tamamiyle çözünür
Çözünürlük (organik çözücüler)                : Alkolde çözünür
Yoğunluk 20C de (gr/cm3)                        : 0.906(%25.33 NH3)
Yoğunluk 15C de (gr/cm3)                        : 0.950(%12.74 NH3); 0.880 (%35.20 NH3)
pH (konsantrasyonu 1 olan su çözeltisinde) : 11.7
Kaynama noktası (101.3 kPa)                    : 28C (%30 NH3)
Donma noktası                                           :  -72C (%30 NH3)
Buhar yoğunluğu (hava=1)                          : 0.6
Buhar basıncı 20C'da                                 : 73 kPa (% 30 NH3)
Yanıcılık (amonyak buharı)                         : %16-27 0C'de havada hacimsel NH3
Otomatik ateşlenme sıcaklığı                       : 651 C (NH3 buharları)

7-Kullanım ve Depolama                                                                                                                                          

7.1 Kullanım

Cildi ve gözleri koruyun,buharlarını solumayın.
Uygun havalandırma sağlayın.
Gözü ve elleri koruyucu giysiler giyin.
Sıçrama ve dökümlere karşı vücudu tamamen koruyucu giysiler giyin.

7.2 Depolama

Soğuk, kuru, iyi havalandırılmış ortamda muhafaza edin.
İyi kapatılmış kaplarda, sıcaktan, sudan ve direkt güneş ışığından koruyun.
Kaplar, paslanmaz çelik, polietilen, propilen veya yumuşak çelik malzemeden olmalıdır.
Kapları fiziksel hasarlara karşı koruyun.
Depoda sigara içilmesine izin vermeyin.
Kolaylıkla reaksiyon verebileceği materyallerden uzak tutun.( Bölüm 10.3'e bakın)